"Waar u ook komt op het Eilandje, u leeft op de eerste rij."